Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

25.02.2011

Osnovan katastar nepokretnosti za teritoriju opštine Vrnjačka Banja

Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Vrnjačka Banja je u skladu sa Programom rada Republičkog geodetskog zavoda, uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti na celoj teritoriji Opštine Vrnjačka Banja.

Prema podacima popisa stanovništva iz 2002. godine, Vrnjačka Banja ima oko 15324 stanovnika, a na području opštine sa svim naseljenim mestima živi 26492 stanovnika.

Teritoriju opštine Vrnjačka Banja čini 13 katastarskih opština ukupne površine 23861 hektar sa 63745 parcela, po čemu spada u teritorijalno manju opštinu u Srbiji. U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 21457 listova nepokretnosti, sa upisanih 17082 zgrada-objekata, 1357 posebnih delova zgrada, 1170 stanova, 185 poslovnih prostora i 12831 teret. Ukupno ima 19040 domaćinstava.

Digitalni katastarski plan urađen je za deo katastarskih opština Vrnjačka Banja, Lipova i Ruđinci.

Danom osnivanja katastra nepokretnosti za celokupnu teritoriju opštine Vrnjačka Banja, prestaje da važi knjiga tapija i katastar zemljišta. Osnivanjem katastra nepokretnosti, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, okončan je dugotrajan i veoma važan posao, kako za Republički geodetski zavod, tako i za građane, institucije i lokalnu zajednicu u celini.

U narednom periodu Služba za katastar nepokretnosti Vrnjačka Banja angažovaće se na poslovima održavanja katastra nepokretnosti, osnivanju katastra vodova, izradi digitalnog katastarskog plana i održavanju Adresnog registra.

Vrnjačka Banja se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, na oko 200 km južno od Beograda. Naselje je jednim delom na blagim obroncima planine Goč prema Zapadnoj Moravi i delom u pitomim dolinama Vrnjačke i Lipovačke reke. Zavisno od položaja naselja nadmorska visina se kreće od 220 do 300 metara. Sa juga, istoka i zapada Banja je zaklonjena planinom Goč i njenim ograncima, dok je sa severa zaštićena vencem Gledićkih planina.

Istorija Vrnjačke Banje seže još u vreme kada su ove prostore naseljavali keltski Skordisci. Ipak, istorija moderne banje vezuje se za 1868. godinu sa početkom organizovanog korišćenja mineralnih voda od kada se razvija u moderno lečilište. Najveći vrhunac dostiže tridesetih godina prošlog veka kada je završeno kaptiranje izvora i uređenje centralnog banjskog parka. Pored brojnih turističkih sadržaja izdvajaju se Most ljubavi i Vrnjački karneval, koji je već 5 godina međunarodni i kao takav je proglašen za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji.

SKN Vrnjačka Banja

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja