Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

01.04.2011.

Osnovan katastar nepokretnosti za teritoriju opštine Pirot

Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Pirot je uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za celokupno područje opštine Pirot.

Služba za katastar nepokretnosti Pirot je u skladu sa Programom rada Republičkog geodetskog zavoda uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti na celoj teritoriji opštine Pirot, koja je po površini (123250 hektara) među tri najveće u Srbiji.

Opštinu Pirot čine 74 katastarske opštine, od toga jedna gradska, četiri prigradske i 72 seoske opštine. U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je ukupno 59874 lista, obuhvaćeno 405968 katastarskih parcela, upisano 61715 zgrada i objekata, 2748 posebnih delova objekata. Za KO Pirot grad pre početka osnivanja katastra nepokretnosti urađen je digitalni katastarski plan, tako da je izlaganje rađeno sa površinama iz DKP-a, i tom prilikom su pronađene i ispravljene mnoge greške nastale togom dugogodišnjeg održavanja katastra zemljišta.

Danom stupanja na snagu katastarskog operata katastra nepokretnosti, za koji se rešenje objavljuje na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, prestaje da važi knjiga tapija, kao i intabulaciona knjiga za upis tereta i hipoteka, koja je preuzeta od Osnovnog suda u Pirotu.

Uporedo sa radovima na osnivanju katastra nepokretnosti, urađen je DKP za 27 katastarskih opština. U saradnji sa lokalnom samoupravom, u toku je ažuriranje Adresnog registra i postavljanje tabli sa kućnim brojevima na svakom objektu.

SKN Pirot

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja