Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Projekat Svetske banke "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji"
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Kartografske publikacije
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Za medije
Drugi o nama
Kontakt

20.09.2011.

Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Aleksinac

Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Aleksinac je uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za celokupno područje opštine Aleksinac

Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Aleksinac je u skladu sa Planom radova Republičkog geodetskog zavoda, završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti na celoj teritoriji opštine Aleksinac prijemom izlaganja i operata za poslednju katastarsku opštinu Korman, dana 14.09.2011. godine.

Teritorija opštine Aleksinac nalazi se u jugoistočnom delu Republike Srbije, zahvata površinu od oko 707 km2, naseljena je sa oko 60000 stanovnika ili 82 stanovnika na km2.

Administrativni centar opštine, varoš Aleksinac, nalazi se na skoro jednakoj udaljenosti od gradova Niš, Kruševac i Sokobanja, a u njemu živi oko 20000 stanovnika.

Opština Aleksinac se graniči sa niškom gradskom opštinom Crveni krst i opštinom Merošinom na jugu, sa opštinom Ražanj na severu, Kruševcem na zapadu, svrljiškom opštinom na jugoistoku i opštinom Sokobanja na severoistoku.

Ravničarski deo (oko 64% teritirije opštine) leži u dolini reke Južne Morave i u donjem toku reke Moravice - takozvana Aleksinačka kotlina, oivičen je planinskim masivima Ozrena, Malog Jastrepca, Velikog Jastrepca i Bukovika. Sela, njih 70, rasuta su po prostranoj kotlini i njenom obodu - na planinama Ozren, Bukovik i Jastrebac i njihovim obroncima.

Čitavim područjem opštine prolaze kapitalni infrastrukturni objekti: međunarodni železnički pravac, autoput E-75, gasovod, telekomunikacije i dr. Čitavim teritorijom opštine teče Južna Morava pa se Aleksinačka kotlina i naziva – Aleksinačko pomoravlje.

Priroda je bila blagonaklona prema teritoriji na kojoj je smeštena aleksinačka opština darujući joj šume, reke i plodne ravnice. Prirodni potencijali, kao i istorijska prošlost koja svedoči o značaju Aleksinca u istoriji srpskog naroda, daju nadu u bolju budućnost opštine i njenih stanovnika.

Teritorija političke opštine Aleksinac je podeljena na 72 katastarske opštine, ukupne površine 70684 hektara sa 260845 parcela. U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 59708 listova nepokretnosti, sa upisanim objektima, posebnim delovima zgrada i teretima.

Katastar nepokretnosti je osnivan na podacima prvobitnog premera opštine Aleksinac iz 1938. godine, obnova premera za KO Aleksinac varoš 1967.g odine i KO Aleksinac van varoš 1976. godine, komasacionog premera iz 1986. godine (sprovedena je komasacija u 20 katastarskih opština) i obnova premera građevinskih područja 1986. godine za 24 katastarske opštine.

Danom osnivanja katastra nepokretnosti za celokupnu teritoriju opštine Aleksinac, prestaje da važi katastar zemljišta.

U narednom periodu Služba za katastar nepokretnosti Aleksinac biće angažovana na poslovima održavanja katastra nepokretnosti, izradi digitalnog katastarskog plana i drugim aktivnostima u skladu sa Zakonom.

SKN Aleksinac

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2016 | Uslovi korišćenja