Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

20.09.2011.

Основан катастар непокретности за подручје општине Алексинац

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алексинац је успешно завршила послове на оснивању катастра непокретности за целокупно подручје општине Алексинац

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алексинац је у складу са Планом радова Републичког геодетског завода, завршила послове на оснивању катастра непокретности на целој територији општине Алексинац пријемом излагања и операта за последњу катастарску општину Корман, дана 14.09.2011. године.

Територија општине Алексинац налази се у југоисточном делу Републике Србије, захвата површину од око 707 км2, насељена је са око 60000 становника или 82 становника на км2.

Административни центар општине, варош Алексинац, налази се на скоро једнакој удаљености од градова Ниш, Крушевац и Сокобања, а у њему живи око 20000 становника.

Општина Алексинац се граничи са нишком градском општином Црвени крст и општином Мерошином на југу, са општином Ражањ на северу, Крушевцем на западу, сврљишком општином на југоистоку и општином Сокобања на североистоку.

Равничарски део (око 64% теритирије општине) лежи у долини реке Јужне Мораве и у доњем току реке Моравице - такозвана Алексиначка котлина, оивичен је планинским масивима Озрена, Малог Јастрепца, Великог Јастрепца и Буковика. Села, њих 70, расута су по пространој котлини и њеном ободу - на планинама Озрен, Буковик и Јастребац и њиховим обронцима.

Читавим подручјем општине пролазе капитални инфраструктурни објекти: међународни железнички правац, аутопут Е-75, гасовод, телекомуникације и др. Читавим територијом општине тече Јужна Морава па се Алексиначка котлина и назива – Алексиначко поморавље.

Природа је била благонаклона према територији на којој је смештена алексиначка општина дарујући јој шуме, реке и плодне равнице. Природни потенцијали, као и историјска прошлост која сведочи о значају Алексинца у историји српског народа, дају наду у бољу будућност општине и њених становника.

Територија политичке општине Алексинац је подељена на 72 катастарске општине, укупне површине 70684 хектара са 260845 парцела. У поступку оснивања катастра непокретности формирано је 59708 листова непокретности, са уписаним објектима, посебним деловима зграда и теретима.

Катастар непокретности је осниван на подацима првобитног премера општине Алексинац из 1938. године, обнова премера за КО Алексинац варош 1967.г одине и КО Алексинац ван варош 1976. године, комасационог премера из 1986. године (спроведена је комасација у 20 катастарских општина) и обнова премера грађевинских подручја 1986. године за 24 катастарске општине.

Даном оснивања катастра непокретности за целокупну територију општине Алексинац, престаје да важи катастар земљишта.

У наредном периоду Служба за катастар непокретности Алексинац биће ангажована на пословима одржавања катастра непокретности, изради дигиталног катастарског плана и другим активностима у складу са Законом.

СКН Алексинац

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења