Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Projekat Svetske banke "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji"
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Kartografske publikacije
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Za medije
Drugi o nama
Kontakt

26.10.2011.

Digitalni katastarski plan na geoportalu

Podaci o katastarskim parcelama, objektima i nazivima su dostupni za pregled na geoportalu.

Grafičke podatke katastra nepokretnosti koji se odnose na katastarske parcele, objekte i nazive moguće je pregledati na geoportalu za područja gde su digitalni katastarski planovi stavljeni u službenu upotrebu.

Trenutno su objavljeni podaci za 1 094 katastarske opštine i delova katastarskih opština, čime je obuhvaćeno 3 642 073 katastarske parcele i 1 050 073 objekata. Takođe, prikazani su nazivi potesa, voda i objekata.

Republički geodetski zavod će nastaviti da ažurira već objavljene podatke o katastarskim parcelama, objektima i nazivima. Pored toga, pratiće se dinamika izrade i stavljanja u službenu upotrebu digitalnog katastarskog plana i omogućiće se pregled tih podataka na geoportalu.

Sektor za informatiku i komunikacije

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2016 | Uslovi korišćenja