Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Прoјекат управљања непокретностима
Директни грант за катастарску размену између Приштине и Београда
Еврoпски систeм зa утврђивaњe пoлoжaj
EuroGeographics
Пројекат Global Mapping
Прoјекат "Изградња капацитета"
Real Estate Cadastre and Registration Project
Донаторски пројекти
Програм Твининг у Републици Србији
IGIS пројекат: Интегрисано геоинформационо решење
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Пројекат Global Mapping


На конференцији УН о развоју и заштити животне средине, одржаној 1992. године, усвојена је Агенда 21, која иницира активности намењене решавању проблема у области животне средине на глобалном нивоу, са циљем пружања подршке одрживом економском развоју. Агенда 21 јасно указује на важност геопросторних информација за разумевање садашњег стања животне средине и праћења промена на глобалном нивоу. Јапанско Министарство земљишта, инфраструктуре и саобраћаја, на основу Агенде 21, залаже се за концепт Global Map-а. Основ овог концепта представља развој географских информација на глобалном нивоу кроз међународну сарадњу.

Тематски скупови података Global Map-а обезбедиће податке на целој површини планете са тачношћу 1 km. Сви скупови података доступни су у дигиталном облику за једноставно коришћење, а њихов садржај одговара стандардним картама размере 1 : 1 000 000.

Географске скупове података чине следећи тематски слојеви:

  1. Саобраћај

  2. Границе

  3. Хидрографија

  4. Насеља

  5. Хипсографија

  6. Вегетација

  7. Земљишни покривач

  8. Коришћење земљишта

Тренутни планови подразумевају ажурирање података у интервалу од приближно пет година, ради континуираног праћења промена у животној средини на глобалном нивоу.

Укључивање Србије у пројекат Global Mapping

У оквиру реализације пројекта "Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији", који је донаторски пројекат Владе Јапана, и уз подршку Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA) и јапанских експерата, од 17. марта 2011. године створили су се услови да Републички геодетски завод учествује у реализацији међународног пројекта Global Mapping. Ова информација објављена је у билтену Међународног управног одбора за глобално картирање (International Steering Committee for Global Mapping - ISCGM) бр. 61 од 25. марта 2011.

Обука запослених РГЗ-а у оквиру пројекта Global Mapping

У оквиру сарадње Републичког геодетског завода и JICA-е омогућенo је присуство два представника Републичког геодетског завода на семинару под називом "Global Mapping for Sustainable Development" у Јапану, у периоду од 6. јуна до 26. августа 2011. године и од 14. маја до 1. августа 2012. године.

Постигнути резултати и предстојеће активности

За време обука у Јапану, за подручје територије Републике Србије комплетиран је садржај за сва четири векторска слоја (Саобраћај, Границе, Хидрографија и Насеља) и један растерски слој (Земљишни покривач). Такође је припремљена и интернет страница за сајт РГЗ-а са које ће корисници моћи да преузму податке. До активирања поменуте странице, подаци се могу преузети са сајта ISCGM.

Векторски слојеви Global Map-а Србије

После завршених обука активности су настављене у РГЗ-у те је израђен и слој Хипсографија, а већ објављени слојеви су ажурирани.

Земљишни покривач

Хипсографија

Такође, РГЗ је у име Србије дао допринос изради глобалних слојева GLCNMO2 (Земљишни покривач) и PTC2 (Вегетација).

Будуће активности РГЗ-а у оквиру пројекта усмерене су ка изради преостала два растерска слоја (Вегетација и Коришћење земљишта), а неопходно је и редовно ажурирање постојећих података

Републички геодетски завод ће на овим интернет страницама редовно обавештавати о свим активностима и резултатима у реализацији пројекта Global Mapping у Републици Србији.

За све додатне информације обратите се на тел. +381 11 2651 245, или на e-mail: globalmapping@rgz.gov.rs.

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/global_mapping-20131213_12_sm.jpg gallery/global_mapping-20131213_13_sm.jpg gallery/global_mapping-20131213_14_sm.jpg gallery/global_mapping-20131213_15_sm.jpg gallery/20131217_2mm_sm.jpg
gallery/20131217_3mm_sm.jpg gallery/20131217_4mm_sm.jpg gallery/global_mapping-20111111_6_sm.jpg gallery/global_mapping-20111111_7_sm.jpg gallery/20131217_5mm_sm.jpg
gallery/20131217_6mm_sm.jpg gallery/global_mapping-20111111_8_sm.jpg gallery/20131217_7mm_sm.jpg gallery/20131217_8mm_sm.jpg gallery/20131217_1mm_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења