Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Projekat Svetske banke "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji"
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Kartografske publikacije
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Za medije
Drugi o nama
Kontakt

26.12.2011.

Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Vrbas

Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Vrbas je uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za područje opštine Vrbas.

Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Vrbas je u skladu sa Planom radova Republičkog geodetskog zavoda završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za područje opštine Vrbas, 23.12.2011. godine.

Opština Vrbas nalazi se u središnjem i južnom delu Bačke, sa Vrbasom kao društveno-političkim, privrednim, kulturnim, obrazovnim i zdravstvenim centrom opštine koju osim njega čine naseljena mesta: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Kucura i Savino Selo sa naseljem Kosančić.

Po veličini spada u grupu srednjih opština u Vojvodini (sa 376 km² na 27. mestu). Graniči se sa osam opština: Malim Iđošom na severu, Srbobranom na istoku, Temerinom na jugoistoku, Novim Sadom i Bačkim Petrovcem na jugu, Bačkom Palankom na jugozapadu, Odžacima na zapadu i Kulom na severozapadu. Grad i naseljena mesta povezana su savremenim asfaltnim putevima što omogućava razvijen drumski saobraćaj i dobru saobraćajnu povezanost. Glavna trasa pruge meridijanskog pravca pružanja povezuje severnu Evropu sa južnom Evropom i Azijom, a pruga magistralnog značaja Sombor-Bečej povezuje dve prostorne celine Podunavlja sa Potisjem. Opština Vrbas se nalazi na trasi najvažnijeg putnog pravca u Srbiji - Koridora 10. Izgradnjom mreže kanala na ovom području iščezle su bare i močvare, a plodno zemljište se navodnjava na preko 5000 hektara. Osnovu ove mreže čine Veliki bački kanal, Mali bački kanal i kanalisani tok Jegričke .

Opštinu Vrbas čini osam katastarskih opština: Vrbas, Vrbas grad, Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Kucura, Savino Selo i Kosančić.

U centralnom delu političke opštine Vrbas nalazi se katastarska opština gradskog tipa, Vrbas grad. Graniči se sa KO Vrbas i predstavlja „ostrvo“ u KO Vrbas, jer obuhvata građevinski reon grada Vrbasa. KO Vrbas grad je formirana premerom u periodu od 1971. do 1975. godine. Premer je urađen u Gaus-Krigerovoj projekciji. Za ovu opštinu je 2010. godine osnovan katastar nepokretnosti i izrađen je digitalni katastarski plan koji je stavljen u službenu upotrebu.

Za katastarske opštine u kojima je premer izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji osnovan je katastar nepokretnosti: Bačko Dobro Polje (2003. godine), Zmajevo (2005.), Ravno selo (2006., kada i DKP) i Vrbas (2004.). Stupanjem na snagu Zakona o državnom premeru i katastru iz 2009. godine stekli su se uslovi za osnivanje katastra nepokretnosti u katastarskim opštinama u kojima je premer u stereografskoj projekciji, tako da je SKN Vrbas 2011. godine izvršila osnivanje katastra nepokretnosti u KO Kosančić, KO Savino Selo i KO Kucura.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 19260 listova nepokretnosti sa ukupno 44136 katastarskih parcela, 24333 objekata, 3697 posebnih delova objekata i 21236 upisanih tereta.

Danom osnivanja katastra nepokretnosti za područje opštine Vrbas prestaje da važi katastar zemljišta i zemljišna knjiga. Osnivanjem katastra nepokretnosti, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, okončan je dugotrajan i veoma važan posao za Republički geodetski zavod, građane, institucije, lokalnu zajednicu i Republiku Srbiju.

Pred Službom za katastar nepokretnosti Vrbas predstoje aktivnosti na završetku izrade DKP-a za preostale katastarske opštine, poslovi održavanja katastra nepokretnosti, kao i svi ostali poslovi propisani Zakonom o državnom premeru i katastru.

SKN Vrbas

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2016 | Uslovi korišćenja