Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

27.08.2012.

Катастар непокретности на web‑у - еКатастар

Претраживање базе података катастра непокретности.

База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода.

Важно

Сервис је јавно доступан на Интернет адреси

еКатастар непокретности

Базу података је могуће претраживати преко броја парцеле у оквиру општине и катастарске општине односно и преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру општине).

О непокретностима је могуће добити само основне информације о непокретности и основне информације и имаоцима права (име и презиме односно назив правног субјекта као и адреса имаоца права). Није могуће претраживати податке по матичним бројевима имаоца права, нити се ова информација приказује код прегледа података (поштовање начела Закона о заштити података о личности).

Основни циљ јесте да се омогући грађанима и правним субјектима да изврше увид у податке о непокретностима.

Предвиђено је да се омогући и идентификовање непокретности алатима за просторно претраживање и преглед података о непокретностима на дигиталном катастарском плану и ортофотоу.

Катастар непокретности јесте јавна књига која представља основну евиденцију о непокретностима и правима на њима. Катастар непокретности садржи податке о земљишту (назив катастарске општине, број, облик, површина, начин коришћења, бонитет, катастарска класа и катастарски приход катастарске парцеле), зградама, становима и пословним просторијама, као посебним деловима зграда (положај, облик, површина, начин коришћења, спратност и собност) и другим грађевинским објектима, као и податке о правима на њима и носиоцима тих права, теретима и ограничењима.

У катастар непокретности уписују се право својине и друга стварна права на непокретностима, одређена облигациона права која се односе на непокретности, реални терети и ограничења у располагању непокретностима.

Јединствени катастар непокретности подразумева да се сви релевантни подаци о непокретностима, власништву, објектима и деловима објеката налазе у јединственој евиденцији.

Катастар непокретности омогућава развој тржишта непокретности, лакше и сигурније просторно планирање, анализу инвестиционих програма и планова развоја, креирање политике и стратешких докумената у свим областима од општег и посебног државног и друштвеног интереса, уређење и управљање земљиштем у држави као целини, заштиту права својине загарантовану уставом.

Уписана непокретност има већу тржишну вредност. Власник уписане непокретности може своју непокретност дати у залог и тиме остварити хипотекарни кредит, што је посебно значајно за грађане и привреднике. Након извршеног уписа у Катастар непокретности, грађанима је омогућено да своја права докажу на најлакши и најпоузданији начин, достављањем листа непокретности који се, као доказ, издаје из базе података катастра непокретности.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења