Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

27.08.2012.

Katastar nepokretnosti na web‑u - eKatastar

Pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti.

Baza podataka predstavlja centralnu bazu podataka katastra nepokretnosti u Republici Srbiji i formirana je preuzimanjem podatka koji se održavaju u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.

Važno

Servis je javno dostupan na Internet adresi

eKatastar nepokretnosti

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

O nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije i imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava). Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka (poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Osnovni cilj jeste da se omogući građanima i pravnim subjektima da izvrše uvid u podatke o nepokretnostima.

Predviđeno je da se omogući i identifikovanje nepokretnosti alatima za prostorno pretraživanje i pregled podataka o nepokretnostima na digitalnom katastarskom planu i ortofotou.

Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima. Katastar nepokretnosti sadrži podatke o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima zgrada (položaj, oblik, površina, način korišćenja, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima, određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti, realni tereti i ograničenja u raspolaganju nepokretnostima.

Jedinstveni katastar nepokretnosti podrazumeva da se svi relevantni podaci o nepokretnostima, vlasništvu, objektima i delovima objekata nalaze u jedinstvenoj evidenciji.

Katastar nepokretnosti omogućava razvoj tržišta nepokretnosti, lakše i sigurnije prostorno planiranje, analizu investicionih programa i planova razvoja, kreiranje politike i strateških dokumenata u svim oblastima od opšteg i posebnog državnog i društvenog interesa, uređenje i upravljanje zemljištem u državi kao celini, zaštitu prava svojine zagarantovanu ustavom.

Upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost. Vlasnik upisane nepokretnosti može svoju nepokretnost dati u zalog i time ostvariti hipotekarni kredit, što je posebno značajno za građane i privrednike. Nakon izvršenog upisa u Katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način, dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz baze podataka katastra nepokretnosti.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja