Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske dozvole

Osnovno o nama
Organizacija RGZ-a
Usluge
Zakoni i propisi
Geodetsko obrazovanje
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Međunarodni projekti
Linkovi
Arhiva
Kontakt

08.05.2013.

Potrebna dokumentacija, takse i naknade za upis u katastar nepokretnosti

Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske dozvole

Promena pravnog statusa objekta koji je upisan bez građevinske dozvole.

Zahtev za promenu pravnog statusa objekta popunjen sa propisanim sadržajem.

Pravosnažno rešenje: o odobrenju za gradnju, o upotrebi objekta ili rešenje kojim se dozvoljava izgradnja i upotreba objekta u postupku legalizacije ili uverenje opštine da je objekat izgrađen u vremenu kada nije traženo odobrenje za gradnju u originalu ili overenoj kopiji.

Administrativna taksa i naknada za uslugu RGZ-a

  • Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 290,00 dinara.

  • Ako je držalac upisan, taksa za upis prava svojine već upisanog držaoca iznosi 4.000,00 dinara.

  • Ako držalac nije upisan, taksa za upis prava svojine iznosi 8.400,00 dinara.

  • Ako je imalac prava svojine upisan, taksa za brisanje zabeležbe iznosi 810,00 dinara.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja