Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske dozvole

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

08.12.2015.

Potrebna dokumentacija i takse za upis u katastar nepokretnosti

Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske dozvole

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:

  1. zahtev za promenu pravnog statusa objekta popunjen sa propisanim sadržajem;
  2. pravosnažna građevinska i upotrebna dozvola ili uverenje nadležnog opštinskog organa da je objekat izgrađen u vreme kada nije tražena građevinska dozvola, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a

  1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 300,00 dinara.

  2. Ako je držalac upisan, taksa za upis prava svojine već upisanog držaoca iznosi 4.068,00 dinara.

  3. Ako držalac nije upisan, taksa za upis prava svojine iznosi 8.543,00 dinara.

  4. Ako je imalac prava svojine upisan, taksa za brisanje zabeležbe iznosi 824,00 dinara.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja