Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Пројекат Светске банке "Унапређење земљишне администрације у Србији"
Међународни пројекти
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Картографске публикације и регистар издатих сагласности
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Медији о нама
Контакт

08.12.2015.

Потребна докумeнтација и таксе за упис у катастар непокретности

Променa правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности без грађевинске дозволе

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за промену правног статуса објекта попуњен са прописаним садржајем;
  2. правоснажна грађевинска и употребна дозвола или уверење надлежног општинског органа да је објекат изграђен у време када није тражена грађевинска дозвола, у оригиналу или овереној фотокопији.

Административнa таксa и такса за услугу РГЗ-a

  1. Републичка административна такса за захтев износи 300 динара.

  2. Ако је држалац уписан, такса за упис права својине већ уписаног држаоца износи 4.129 динара.

  3. Ако држалац није уписан, такса за упис права својине износи 8.671 динара.

  4. Ако је ималац права својине уписан, такса за брисање забележбе износи 836 динара.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2016 | Услови коришћења