Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

20.11.2013.

Студијска посета Немачкој покрајини Северна Рајна - Вестфалија

Републички геодетски завод је учествовао у студијској посети Савезној Републици Немачкој у организацији Ambero Consultingа везаној за процену непокретности и урбану комасацију која је одржана у периоду 10.-17. новембра 2013. године

Ambero Consulting је у оквиру пројекта који изводи у Републици Србији „Унапређење управљања земљишном администрацијом на нивоу локалних самоуправа“ организовао студијску посету на тему обављања процене вредности непокретности и урбане комасације током 10.-17. новембра 2013. године.

Учесници су поред представника Републичког геодетског завода (Завод) били представници осам организација са различитих нивоа државне управе: Министарства грађевинарства и урбанизма, Пореске управе, локалних управа Суботице, Ужица и Деспотовца, као и представници других организација које имају интерес у темама посете.

Организоване су посете локалној, окружној и покраинској управи за покрајину Северна Рајна – Вестфалија (Покрајина). Посећене су организације и одељења која се баве пословима процене вредности непокретности, урбане комасације, али и катастарским и пословима премера, картографије, топографије и планирања простора.

Детаљно је представљена организација потребна за обезбеђивање процене вредности непокретности земљишта, првенствено грађевинског, на свим административним нивоима. Представљен је рад већа вештака, која су део покрајинске управе са организационим јединицама смештеним по окружним/градским управама. На покрајинском нивоу, у који се сливају подаци окружних/градских јединица, је организовано врховно веће вештака. На локалном нивоу у Покрајини постоји 16 различитих система за прикупљање података са тржишта непокретности који подразумевају различите моделе података, али постоји и заједнички јавни увид у „орјентационе“ вредности земљишта на покрајинском нивоу.

Задужења већа вештака у Савезној Републици Немачкој су дефинисана савезним законом и обухватају: вођење збирке цена непокретности, обраду података са тржишта непокретности са израдом анонимних и агрегатних производа о вредностима непокретности на тржишту, као и израду појединачних процена вредности непокретности по захтеву различитих организација или грађана.

Изградња инфраструктуре за обављање масовне процене вредности непокретности у Републици Србији је према Закону о државном премеру и катстру започела 01.01.2011. године. До сада је изграђен први подсистем система масовне процене: Систем за прикупљање тржишних података. У току је његова пуна имплементација. Планира се и могућност увида у податке са тржишта непокретности. Искуства која су сагледана у једној од покрајина Савезне Републике Немачке послужиће при изградњи система масовне процене у целости.

Сектор за стручни и управни надзор

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20131120_2mv_sm.jpg gallery/20131120_1mv_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења