Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

28.11.2013.

Семинар о процени вредности непокретности

Републички геодетски завод је узео учешће у трећем округлом столу о процени вредности непокретности у организацији Ambero Consultingа, који је одржан 26. новембра 2013. године.

Ambero Consulting је у оквиру пројекта који изводи у Републици Србији „Унапређење управљања земљишном администрацијом на нивоу локалних самоуправа“ у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду организовао трећи по реду округли сто о процени вредности непокретности у Републици Србији. Округли сто је одржан 26. новембра 2013. године на Грађевинском факултету и окупио је представнике различитих институција, организација и појединаца који су везани за тему процене вредности непокретности. Професори Геодетског одсека, Грађевинског факултета у Београду, ангажовани на изради студије о процени вредности непокретности у Републици Србији, су представили пресек садашњег стања и дали предлоге за унапређење стања.

Учесници скупа су водили дискусију о прегледу стања и представљеним предлозима, а највише о ситуацији у којој се налази Република Србија, о разлозима за успорени развој тржишта непокретности, непостојање одређених подтржишта непокретности и потребама у области процене непокретности. Акценат је био на масовној процени, иако ни питања појединачне процене нису заобиђена.

Разматран је и предлог који се нашао у нацрту новог Закона о уређењу простора и изградњи о формирању комисија за процену вредности непокретности на локалном нивоу. Постоји неколико недостатака таквог предлога, од дуплирања надлежности на вођењу евиденције тржишних цена и надлежности које су везане за послове масовне процене а односе се на формирање вредносних зона, вредносних нивоа, и израде извештаја са тржишта непокретности, а који су у надлежности Републичког геодетског завода, па до питања исплативости и оправданости формирања нових тела на локалном нивоу, непостојања праксе удруживања локалних самоуправа на решавању различитих задатака, и непостојања стандарда и адекватних лиценци у проценитељској професији.

Оно око чега је постигнута сагласност јесте да постоји информациони систем за прикупљање тржишних цена у Републичком геодетском заводу и да је у питању добро техничко решење. Следеће питање које ће бити решавано током 2014. године јесте питање верификације сваке појединачне купопродаје по неколико критеријума у циљу издвајања квалитетних купопродаја које репрезентују тржиште. За поступак верификације је потребно локално знање и биће потребно укључивање локалних експерата за тржиште непокретности и процену.

Сектор за стручни и управни надзор

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20131128_2dj_sm.jpg gallery/20131128_1dj_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења