Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

02.12.2013.

Одржане обуке за апликацију Регистра промета

Чланови одељења масовне процене вредности непокретности током новембра одржали обуке за унос промета непокретности у апликацију регистра промета за колеге запослене у Службама за катастар непокретности

За потребе масовне процене, а у складу са Законом о државном премеру и катастру (члан 152.) изграђено је софтверско решење за вођење Евиденције тржишних цена непокретности. Софтверско решење је савремен ИТ систем са централном базом података и web апликацијом и развијен је кроз III фазу донације Краљевине Шведске (Sida пројекат Изградње капацитета). Наведени систем носи назив Регистар промета, јер поред купопродаја и закупа може да бележи и све остале промете непокретности. Основни Судови и њихове судске јединице шаљу копије оверених уговора о промету непокретности из којих се подаци уносе у изграђени систем.

Током новембра 2013. године чланови одељења масовне процене вредности непокретности су одржали обуке за колеге запослене у локалним катастарским јединицама за унос података кроз апликацију регистра промета. Главни термини обука су били 7, 14. и 29. новембар, током којих је обучено преко 30 колега. За Службе за катастар непокретности за које је праћење обима тржишта непокретности за претходни петогодишњи период показало да је потребно повећано ангажовање службеника на уносу података организован је унос уговора у Седишту Завода. Тренутно се у бази регистра промета налази око 11.500 регистрованих промета непокретности. Изграђена организација службеника ће моћи да обезбеди редован месечни унос 6.000 - 7.000 промета непокретности, односно годишњи обим у Републици Србији од око 70.000 оверених промета.

Регистар промета је први подсистем система масовне процене вредности непокретности и има улогу у прикупљању свих података са тржишта непокретности потребних за анализу тржишта у циљу спровођења масовне процене. Осим тога, овај систем може обезбедити транспарентност тржишта непокретности у Републици Србији, и податке потребне за интересне групе које свој рад везују за тржиште и процену непокретности. Због наведеног је у поступку развоја и систем за јавни увид у прикупљене податке са тржишта. Очекује се да ће наведени подаци бити доступни јавности у првој половини следеће године.

Сектор за стручни и управни надзор

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20131202_1mm_sm.jpg gallery/20131202_2md_sm.jpg gallery/20131202_3md_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења