Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

26.11.2014.

Презентација нових услуга Републичког геодетског завода

Републички геодетски завод је 25.11.2014. године представио нове услуге које произилазе из постојања Регистра цена непокретности у чему је био подржан од стране ГИЗ-Амберо-Икон пројекта

Републички геодетски завод (Завод) је сходно Закону о државном премеру и катастру успоставио Евиденцију тржишних цена непокретности (Евиденција). Евиденција представља први корак у изградњи система масовне процене вредности непокретности. Она се води у информатичком систему Регистра промета непокретности (РПН). То је систем који обухвата web апликацију путем које се подаци из уговора о прометима непокретности сливају у централну базу података (релациона база на Microsoft SQL Server-у), а која садржи и дигиталну збирку исправа/уговора на основу којих је извршена регистрација тржишних података.

Организација регистрације података са тржишта обухвата око 90 запослених у службама за катастар непокретности. У бази се тренутно налази око 93.000 уговора који се већим делом (око 70%) односе на уговоре из 2014. године.

Доношењем Правилника о промету непокретности (октобар 2014. године) стекли су се услови да се постојећи подаци јавно објаве путем интернета, да се успостави услуга издавања извештаја о обављеним купопродајама, као и да се имплементира упитник за странке у поступку купопродаје којим ће се прикупљати додатни подаци о прометованим непокретностима. Почетком текућег месеца подаци са тржишта непокретности који се бележе у РПН су постали доступни јавности путем сајта Завода. У току је имплементација нових послова за службе за катастар непокретности на прикупљању додатних података о прометованим непокретностима и издавању података из РПН за професионалне кориснике.

Како је интересовање велико за подацима РПН одлучено је да се на три локације у Републици Србији презентују нове услуге везане за РПН. У Београду је 25.11.2014. године одржана прва презентација на скупу који је повезао интересне групе, односно кориснике услуга и службенике који раде на регистровању ових података. Од интересних група били су присутни представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Народне Банке Србије, Удружења банака Србије, Националног удружења проценитеља Србије, Удружења судских вештака Београда, Образовних институција, и други. Предстоје слични скупови у Новом Саду 5.12.2014. године и Крагујевцу 11.12.2014. године.

Подршку презентовању нових услуга Завода у организационом и финансијском смислу је обезбедио Ambero Consulting, у оквиру немачке сарадње и ГИЗ, кроз пројекат који изводи у Републици Србији „Унапређење управљања земљишном администрацијом на нивоу локалних самоуправа“. Самим тим, на скупу је представљен и немачки систем „BORIS” што је била изузетна прилика да се присутни упознају са решењима из земље са дужом традицијом у овој области.

Сектор за стручни и управни надзор

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20141126_1mc_sm.jpg gallery/20141126_2mc_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења