Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

06.11.2014.

Јавни увид у базу Регистра промета непокретности

Републички геодетски завод је обезбедио транспарентност тржишта непокретности кроз јавни увид у податке Регистра промета непокретности

Од 06.11.2014. године Републички геодетски завод (Завод) је омогућио јавни увид у податке Регистра промета непокретности путем интернета. Подаци о ценама за одабране врсте непокретности у одабраном временском периоду са тржишта непокретности су доступне кроз страницу Евиденције тржишних цена и масовне процене. У позадини јавног увида се као подлога налази ортофото допуњен улицама.

Сходно својим надлежностима према Закону о државном премеру и катастру Завод води евиденцију тржишних цена непокретности (Евиденција). Евиденција садржи податке купопродајних уговора и уговора о закупу непокретности и води се у сложеном информатичком систему који комуницира са интерним и екстерним системима података и сервисима. Информатички систем се назива Регистар промета непокретности и он подразумева web апликацију и централну базу података.

У овај систем се уносе подаци из уговора путем организационе мреже од 90-так службеника локалних катастара. Уговоре о промету и закупу непокретности достављају Основни судови, као и јавни бележници од 01.09.2014. године сходно Закону о промету непокретности.

Подаци из уговора о промету непокретности нису веификовани већ су наведени онако како се налазе у овим документима са тржишта. Јавном објавом података Регистра промета непокретности постиже се транспарентност тржишта непокретности у Републици Србији. Транспарентност тржишта непокретности ће допринети његовом даљем развоју.

У складу са Правилником о процени вредности непокретности (“Службени гласник РС”, бр. 113/2014) Завод ће током месеца новембра увести још једну услугу – издавање података из Регистра промета непокретности. То је услуга намењена првенствено банкама, судским вештацима, проценитељима, агенцијама за промет непокретности и другим учесницима тржишта непокретности.

У припреми су и скупови за представљање нових услуга Завода на неколико локација у Републици Србији. Организациону и финансијску подршку скуповима који се припремају пружиће AMBERO Icon који спроводи ГИЗ пројекат Немачке сарадње у Републици Србији.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења