Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

12.12.2014.

Презентација нових услуга Републичког геодетског завода у Крагујевцу

Републички геодетски завод је 11.12.2014. године представио нове услуге које произилазе из постојања Регистра промета непокретности (РПН) у Крагујевцу уз подршку од стране ГИЗ-Амберо-Икон пројекта.

Након презентација нових услуга везаних за РПН у Београду и Новом Саду, 11.12.2014. године одржана је и презентација у Крагујевцу. Скуп је поздравним речима отворио члан градског већа за урбанизам Господин Верољуб Трифуновић који је истакао да је градска управа у раду ослоњена на Завод и да са њим постиже најоперативнију сарадњу. На скупу су биле присутне интересне групе (Пореска управа, Локална пореска администрација, урбанисти, судски вештаци и други) и службеници катастара непокретности који раде на регистровању ових података.

Републички геодетски завод (РГЗ) је успоставио ИТ систем Регистра промета непокретности (РПН) у коме се води евиденција тржишних цена непокретности са дигиталном збирком уговора. Ради се о систему који обухвата web апликацију и централну базу података (релациона база на Microsoft SQL Server-у). Систем служи за прикупљање података са тржишта непокретности и ослања се на организацију од око 90 запослених у службама за катастар непокретности. У бази се тренутно налази око 95.000 уговора који се већим делом (око 70%) односе на уговоре из 2014. године.

Доношењем Правилника о промету непокретности (октобар, 2014. године) стекли су се услови да се постојећи подаци јавно објаве путем интернета, да се успостави услуга издавања извештаја о обављеним купопродајама, као и да се имплементира упитник за странке у поступку купопродаје којим ће се прикупљати додатни подаци о прометованим непокретностима.

Почетком текућег месеца подаци са тржишта непокретности који се бележе у РПН су постали доступни јавности путем сајта Завода. У току је имплементација нових послова за службе за катастар непокретности на прикупљању додатних података о прометованим непокретностима и издавању података из РПН за професионалне кориснике.

Подршку презентовању нових услуга Завода у организационом и финансијском смислу је обезбедио Ambero Consulting, у оквиру Немачке сарадње и ГИЗ, кроз пројекат који изводи у Републици Србији „Унапређење управљања земљишном администрацијом на нивоу локалних самоуправа“. Самим тим, на скупу је представљен и немачки систем „BORIS“ што је била изузетна прилика да се присутни упознају са решењима из земље са дужом традицијом у овој области.

Сектор за стручни и управни надзор

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења