Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

09.06.2015.

Конференција Светске банке и ФАО о процени и опорезивању

Републички геодетски завод је учествовао у компаративној студији о процени и опорезивању, као и у представљању резултата студије на конференцији у Вилњусу, Литванија 2-5.6.2015. године.

Светка банка и Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) су спровеле пројекат израде компаративне студије о процењивању и опорезивању у региону Европе и централне Азије на узорку од девет земаља. Основа за израду компаративне студије су били појединачни извештаји о земљама који су израђени у сарадњи стручњака Светске банке и FAO организације са локалним стручњацима. Извештаји су поред Републике Србије обухватили Холандију, Литванију, Словенију, Молдавију, Пољску, Турску, Албанију и Казакстан.

У Вилњусу, Литванија је од 2-5.6.2015. године организована конференција „Процена вредности и опорезивање за унапређење локалне управе у Европи и Централној Азији“ у циљу презентовања налаза компаративне студије. На конференцији је било присутно 80 учесника из 26 земаља. Током конференције је извршена презентација свих појединачних извештаја од стране локалних стручњака. Републички геодетски завод је био носилац израде и презентације извештаја за Републику Србију са акцентом на развој масовне процене вредности непокретности и постојећи Регистар промета непокретности.

Осим презентација одржане су професионалне дискусије на следеће теме:

 1. Доступност и квалитет катастарских података, власничког регистра и података о ценама непокретности на тржишту;
 2. Функционисање система масовне процене;
 3. Функционисање пореских система за опорезивање непокретности;
 4. Употребе система и података масовне процене вредности непокретности у сврхе ван опорезивања.

Након презентација и дискусија сумиран је рад током конференције и изнети су закључци који ће бити представљени и у FAO журналу „Lend tenure journal“, као и у специјалној публикацији Светске банке о најбољој пракси у овој области. Неки од најзначајнијих закључака конференције су:

 • Развој опорезивања непокретности на основу тржишне вредности (увођење масовне процене) је дугорочни циљ;
 • Масовна процена се мора заснивати на подацима катастра који имају гарантовани квалитет;
 • Међусобно повезивање података и ангажовања различитих институција је неопходно, као и јавно-приватно партнерство на обезбеђивању основе за обављање послова процене;
 • Транспарентност тржишта непокретности је неопходна за развој тржишта непокретности и, као таква, предуслов за имплементацију система процене засноване на тржишној вредности;
 • Развој професије проценитеља је у уској вези са развојем процене за државне потребе и ствара потребну професионалну инфраструктуру у земљи;
 • Масовна процена се развија на тржиштима непокретности која су довољно развијена, а ревалуацију је потребно радити најдуже након 3 година;
 • Људи који одлучују морају бити добро информисани у области процене, док је покретачка снага за имплементацију подршка Министарства финансија;
 • Једна од основних претпоставки процене и опорезивања су транспарентност и правичност, а неопходни су веза са јавношћу, обострана комуникација и јавно прихватање система;
 • Постојање и примењивање система принуде у наплати пореза је од кључне важности за позитиван резултат.

Студије о девет земаља, презентације, закључци и други материјал са конференције се налазе на званичном сајту Центра регистара Литваније.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења