Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

25.05.2016.

Objedinjena procedura

Visina taksi za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Broj računa nadležne Službe za katastar nepokretnosti za uplatu taksi možete pronaći na LINKU OVDE ili prateći link sa slike ispod.

Lokacijski uslovi:

1. Kopija plana katastarske parcele:
Za jednu parcelu ..........................................................................
735 dinara
Za svaku sledeću susednu parcelu ................................................
315 dinara
2. Izvod iz katastra vodova - kopija katastarskog plana vodova:
Decimetarski kvadrat plana .........................................................
735 dinara
3. Podatak o površini parcele
Uvid u podatke katastra nepokretnosti (Kn web - javni uvid,
neposredni uvid u Službi za KN) .................................................

Besplatno


Građevinska dozvola:

1. List nepokretnosti:
Do 50 strana formata A4 ...............................................................
891 dinara
Za svaku sledeću stranu ..............................................................
68 dinara


Upotrebna dozvola:

1. Upis u katastar – Rešenje o kućnom broju:
Utvrđivanje kućnog broja i označavanje zgrade kućnim brojem .....
2.700 dinara
2a. Upis u katastar – Rešenje o upisu objekta sa upisom prava svojine:
Objekat ......................................................................................
5.500 dinara
Za jedan poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža)....
4.500 dinara
Za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku .............
1.500 dinara
2b. Upis u katastar – Rešenje o upisu garaže do 30 m², trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 pomoćnog objekta do 50 m², sa upisom prava svojine:
Garaža ili pomoćni objekat .......................................................
2.500 dinara
3. Upis u katastar – Rešenje o upisu grafičkih podataka o vodu (kartiranje):
Vod dužine do 50 m ...................................................................
2.412 dinara
Za svaki metar voda preko 50 m dužine .....................................
26 dinara
Priključak dužine do 50 m ........................................................
1.783 dinara
Za svaki metar priključka preko 50 m ........................................
23 dinara
4. Upis u katastar – Rešenje o upisu prava svojine na vodovima:
Upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom
imaoca prava .............................................................................

10.488 dinara


Napomena:

Detaljnije informacije o visini taksi možete pronaći u Pravilniku o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS”, br. 116/13, 5/14, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16, 110/16, 48/17 i 73/17) ili na linku.

Izrada Geodetskog snimka izrađenih temelja, Elaborata geodetskih radova za objekat i Elaborata geodetskih radova za podzemne instalacije u nadležnosti je geodetskih organizacija. Spisak licenciranih geodetskih organizacija možete pronaći na adresi www.rgz.gov.rs/reg-go-public/, kao i na oglasnoj tabli Službi za katastar nepokretnosti.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja