Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

19.9.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 38. Недеља

Јединствено дигитално тржиште – текуће стање – информације из Председништва

Након објављивања другог скупа мера за модернизацију копирајт оквира у ЕУ и ревизије регулаторног оквира за телекомуникације ове недеље, Комисија је до сад усвојила више од две трећине очекиваних предлога и планира да усвоји преостале иницијативе (нпр. слободан проток података, е-приватност, интероперабилност и ПДВ привреда) до краја 2016. године, у складу са првобитним планом пута.

На основу вредног рада који су обавили претходни председавајући, председавање Словачке је поставило амбициозне циљеве за пакет ЈДТ, и одлучно је да их постигне уз конструктивну подршку свих Држава чланица, Комисије и Европског парламента.

При крају свог мандата као председавајући, Словачка ће поднети извештај о укупном напретку ЈДТ-а који је до сад остварен на адекватан начин, у циљу одржавања залета у раду и обезбеђивања неометаног преноса текућих предмета на следећег председавајућег – Малту.

Предлози Комисије за модернизацију правила о копирајту у ЕУ

Комисија је предложила две директиве и две регулативе за прилагођавање правила о копирајту стварности Јединственог дигиталног тржишта 14. септембра 2016. године. Директива о копирајту на Јединственом дигиталном тржишту и регулатива о прекограничној размени између Уније и трећих земаља одређених радова и других предмета који су заштићени копирајтом и сродним правима у одговарајућем формату за потребе лица која су слепа, слабовида или нису у стању да читају из другог разлога.

Након усвајања од стране Европске комисије, предлози законске регулативе ће бити упућени Европском парламенту и Савету

Нацрт закључака Савета о Акционом плану за е-управу 2016 – 2020.

Овај документ поздравља нијбитнија достигнућа Акционог плана за е-управу 2011 – 2015, а нарочито градивне блокове који се могу поново користити, као што су е-идентификација и е-аутентификација (eID, eSignature), е-испорука, е-фактурисанје, аутоматизован превод и сајбер безбедност.

Такође поздравља тежњу за пружањем персонализованих јавних услуга, на основу потреба корисника, чиме се омогућава да сви грађани и привредни субјекти у ЕУ са управама контактирају електронским путем.

Савет позива државе чланице на сарадњу како би се осигурала брза имплементација Акционог плана кроз развој и размену националних Акционих планова, узимајући у обзир области које су наглашене у Специфичним препорукама за земље и да отворе државне податке, где је то правно могуће, на захтев привреде и грађана, како би се обезбедили нови производи и услуге са додатом вредношћу. Партнери се позивају на проактивно учешће, на пример коришћењем отворених података и отворених апликативних интерфејса, где год је то применљиво, за јавни дијалог о убрзавању дигиталне трансформације управе на свим нивоима, која обухвата и модернизацију државне управе, као и за унапређење поступака доношења јавних политика и одлука.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења