Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

10.10.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 41. Недеља

Потписан споразум Copernicus SatCen делегације

Г-ђа Лори Еванс, Генерални директор DG GROW у име Европске комисије и Г-дин Паскал Лежај, Директор Сателитског центра Европске уније (SatCen) у име SatCen-а су 6. октобра потписали Споразум Copernicus SatCen делегације.

Споразумом се комплетира оперативна архитектура Copernicus безбедносног сервиса којим се омогућава лансирање његове последње компоненте – сервиса подршке за екстерне акције ЕУ (SEA), чији је оператер SatCen. Copernicus безбедносни сервис ће допринети већем броју кључних политика ЕУ кроз унапређење превенције кризних ситуација, капацитета приправност и реакцију, посебно за бољи погранични и поморски надзор, а као подршка екстерним политикама Уније. Компонента подршке за екстерне акције ЕУ ће нарочито помоћи ЕУ у активностима изван територије ЕУ, пружањем доносиоцима одлука геоинформације о удаљеним, неприступачним подручјима, са безбедносним проблемима. Усмерена је превасходно на европске кориснике, али је могу активирати и кључни међународни субјекти, у складу са споразумима ЕУ о међународној сарадњи. У примени овог сервиса ће SatCen сарађивати са оператерима сервиса друге две компоненте Copernicus безбедносног сервиса и развијати синергије, а које су већ усопстављене крајем 2015. године, и то са Frontex, који делује као оператер сервиса за надзор границе и EMSA која имплементира компоненту поморског надзора.

Извештај о еУправи ЕУ за 2016. годину указује да се онлајн јавни сервиси неравномерно развијају

Нова студија сервиса еУправе у ЕУ открива да јавни сервиси постају све више додступни широм Европе, где је 81 % сада доступно онлајн. Међутим, подробнија анализа корисничке оријентације, транспарентности, прекограничне мобилности и општег квалитета примене указује да је раст неравномеран и да велики број земалја ЕУ још увек заостаје. Ово шаље јасан сигнал за убрзавање, да би се држао корак са хитним потребама приватног сектора и са очекивањима грађана. У циљу решавања ових изазова, Комисија је у априлу 2016. године покренула нови акциони план еУправе за период 2016 – 2020. године. Акциони план се заснива на следећим базичним принципима: дигитално по дефиницији, прекогранично по дефиницији, принцип само једном, инклузивно по дефиницији; приватност и заштита података; отвореност и транспарентност по дефиницији. Прегледи података најновије анализе по земљама су доступни на следећој адреси:

ec.europa.eu

Лого ознаке поверења ЕУ спреман за употребу

Ознака поверења ЕУ гарантује да су провајдери електронских сервиса од поверења и да сервиси које они нуде испуњавају правила прописана регулативом eIDAS, чиме се обезбеђује висок квалитет који је регулисан у читавој ЕУ. Дизајн логоа ознаке поверења ЕУ је одабран на основу конкурса који је Комисија организовала за студенте уметности и дизајна из Држава чланица.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења