Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

17.10.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 42. Недеља

Комисија успоставља онлајн платформу за бољу подршку развоју региона и градова

Заједнички истраживачки центар (JRC) је лансирао нови интерно развијен онлајн „Центар знања за територијалне политике“. Платформа обједињује обиље постојећих података, метода и алата за подршку регионалним и урбаним политикама која обухвата области као што су демографија, квалитет ваздуха и саобраћај. Њен циљ је да обезбеди кориснички оријентисан приступ подацима за доносиоце политика у ЕУ, на националном и међународном нивоу. Платформа ће такође помоћи у идентификацији области у којима недостају научна знања у вези са територијалним политикама и у спровођењу одговарајућих истраживања. Нови центар ће, рецимо, обезбедити приступ подацима и индикаторима за трендове и статус урбаних подручја у Европи, који су прикупљени из извора као што је EUROSTAT, националне статистичке службе и OECD. Ови подаци ће се приказивати на кориснички оријентисан начин, преко прегледних табела и карти које приказују анализе и трендове по територијама, имеђу осталог и раст броја становника, квалитет ваздуха и доступност регионалних територија.

Комисија Парламента за уставна питања објавила нацрт извештаја о е-демократији

У вези са Препоруком Савета Европе о електронској демократији (е-демократији) која је усвојена 2009. године, као први међународни правни инструмент који успоставља стандарде у области е-демократије, Парламент овим предлогом резолуције од Председника тражи да исти буде упућен Савету, Комисији и владама и парламентима Држава чланица, а укратко:

  • Поздравља е-демократију, која се дефинише као подршка и унапређење традиционалне демократије путем информационих и комуникационих технологија (ИКТ које, између осталог, обухватају е-управу, е-вођство, е-учешће и е-гласање);
  • Наглашава да Препорука Савета Европе позива Државе чланице да обезбеде да е-демократија „подстиче, гарантује и унапређује транспарентност, одговорност, респонзивност, учешће, разматрање, инклузивност, доступноост, укључивање, подређеност и социјалну кохезију“;
  • Наглашава и подстиче примену е-учешћа као кључне карактеристике е-демократије;
  • Позива Комисију да прошири и развије е-учешће у стратегији ДСМ;
  • Наглашава да би развој е-администрације требало да буде приоритет за Државе чланице и институције ЕУ и поздравља амбициозну и свеобухватну акцију Комисије у вези са акционим планом за е-управу, за коју ће адекватне националне имплементације бити кључ.

Комисија објавила резултате јавне расправе за Европски оквир интероперабилности

Ова јавна расправа је имала за циљ да утврди потребе и проблеме са којима се заинтересоване стране суочавају у вези са интероперабилношћу и имплементацијом EIF и EIS, да идентификује очекиване резултате ревизије и да прикупи повратне информације о додатој вредности и кохерентности иницијативе ЕУ. Комплетан извештај је доступан овде (258 kB)

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења