Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

07.11.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 45. Недеља

Становишта DIGITALEUROPE о ревизији Директиве о е-приватности

DIGITALEUROPE, као глас европске индустрије дигиталних технологија поздравља прилику за блиску сарадњу са институцијама ЕУ током ревизије и анализе Директиве о е-приватности, којом се прописује да су њене чланице посвећене највишем стандарду заштите података, приватности, безбедности и интегритета дигиталног екосистема.

DIGITALEUROPE се слаже са Комисијом да би приоритет ревизије требало да буде поједностављивање правног оквира и конзистентности са другим правним инструментима. Комисија сугерише разматрање свих опција за постизање овога, између осталог и „стављање ван снаге застарелих или непотребних одредби“, као и „потпуно стављање Директиве ван снаге“. Ово је битно, имајући у виду да ће Општа директива о заштити података („GDPR“) понудити свеобухватну, јасну заштиту на вишем нивоу у вези са обрадом свих врста података о личности, између осталог и оних које уређује важећа Директива. У ствари, део резоновања Европске комисије на коме се заснива GDPR је била потреба за покривањем „убрзаног темпа технолошких промена и глобализације“ и „нових начина за дељење информација путем друштвених мрежа и чување великих количина података на даљину“, што постаје „саставни део живота многих европских корисника“. Нови правни оквир, поред тога што садржи засебне одредбе и заштитне мере за осетљиве податке и ризичну обраду (тј. експлицитне садржаје, процене утицаја и претходне консултације), обухвата и проширене одредбе е-приватности у вези са безбедношћу, кршењем режима нотификација и обрадом података о локацији и саобраћају.

ISO и SAE International објавили нови споразум

ISO и SAE International су објавили пилотни споразум о заједничком развоју нових техничких стандарда и хармонизацији постојећих. SAE International је глобална асоцијација посвећена формирању ултимативног извора знања за инжењерску професију, обухвата 700 техничких комисија за развој стандарда и 17.000 волонтера техничке струке из земаља широм света. Нови споразум о Партнерској организацији за развој стандарда (PSDO) ће се примењивати у две области: возила друмског саобраћаја (ISO TC22) и Интелигентни транспортни системи (ISO TC204). Стандарди који су одабрани за заједнички развој обухватају стандарде који се односе на бежичну наплату, интероперабилност возила, аутоматско дефинисање нивоа возила и сајбер-безбедност аутомобила. Поред тога, развијени стандарди ће имати користи од комбиноване експертизе ISO и SAE и оптимизираће ресурсе партнера, чиме ће стандарди постати ефективнији и релевантнији за тржиште.

Париски споразум усвојен у децембру 2015. године ступа на снагу

Париски споразум је први обавезујућ споразум, који су потписале све активне владе света, којим се прописује обавеза ограничавања пораста емисија гасова који стварају ефекат стаклене баште у атмосферу, у циљу спречавања да глобално загревање премаши 2°C у односу на прединдустријски ниво. Владе су саопштиле да прихватају и да ће радити у складу са лимитом од 2°C. Предлог Регулативе Европског парламента и Савета о обавезујућим смањењима емисија гасова који стварају ефекат стаклене баште у Државама чланицима од 2021. до 2030. године за отпорну Енергетску унију је доступан овде...

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења