Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

24.10.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 43. Недеља

Састанак Савета за животну средину

Савет је усвојио закључке за одрживу водопривреду. Они представљају део шире дебате о будућој политици водопривреде у ЕУ. Текст разматра изазове у вези са начином коришћења земљишта и климатским променама. Такође узима у обзир нови међународни контекст, који обухвата Париски споразум и Агенду за одрживи развој до 2030.

Такође је наглашена потреба за укључивањем циљева политике водопривреде у друге сродне области политика (пољопривреда, рибарство, индустрија, енергетика, просторно планирање). Током дебате, неколико делегација је од Комисије затражило да укључи Државе чланице у разматрање Оквирне директиве о водама 2019. године.

EDPS објавио мишљење о Системима за управљање информацијама о личности

Европски супервизор за заштиту података (EDPS) је независна институција ЕУ, у складу са чланом 41(2) Регулативе 45/2001 о заштити појединаца у вези са обрадом података о личности од стране институција и тела Заједнице и о слободном преносу таквих података. Мишљење објављено ове недеље укратко гласи:

„Недавно усвојена Генерална регулатива о о заштити података (GDPR) даје појединцима већу контролу над начином на који се њихови подаци о личности прикупљају и користе онлајн, али се може и мора учинити више да би појединци повратили контролу над сопственим онлајн идентитетима. Основна идеја на којој је заснивају ови системи је да појединци имају могућност да своје податке о личности чувају на сигурним, онлајн системима за чување података и да одлучују када и са ким ће их делити. Имајући у виду да је у питању нова технологија, постоје различите опције дизајна и пословних модели. Међутим, сви имају заједничку идеју заштите фундаменталних права у дигиталном свету, уз креирање пословних шанси за провајдере ових система, који би функционисали као посредници између појединаца и онлајн сервиса које они користе. EDPS позва Комисију да подржи развој иновативних дигиталних алата попут овог и да предузме политичке иницијативе које подстичу развиј економски одрживих пословних модела који подстичу њихову примену. Даље, иницијатива јавних сервиса е-Управе за усвајање ових система као извора података уместо директног прикупљања података би могла да дода критичну масу за њихово усвајање. ЕУ и државне управе ДЧ, као и пројекти које они суфинансирају, представљају прве тачке на којима се ова промена перспективе може тестирати, развијати и пожељно реализовати.“

Сарадња ЕУ и САД за боље коришћење „open data“

ГД „Connect“ и Министарство трговине САД-а заједнички развијају нову „seed“ и „open source“ библиотеку, кроз статистичко програмирање које повезује економске базе података САД-а и ЕУ, чиме се пружа интегрисани приступ кључним индикаторима за БДП, број становника, запосленост, слободан приход – по грани и региону – као подршку истраживању и развоју производа. Да би се ово остварило, тим за трговину, са Бироом за економску анализу и сервисе трговинских података, са Eurostat–ом сарађује на изградњи „open source“ алата који ће корисницима на обе стране Атлантика обезбедити бржи приступ, анализу и визуелизацију скупова отворених података.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења