Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

20.02.2017.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година – 7. недеља

На пленарном заседању ЕП усвојене резолуције о Будућности ЕУ

Европски парламент је ове недеље усвојио три резолуције које се баве будућим развојем ЕУ, које носе заједничку кључну поруку да је потребна реформа. Сви предлози су у оквиру пакета који има за циљ да појасни став Парламента о будућности ЕУ на 60. годишњицу Римског споразума.

Прва резолуција је о „Потенцијалним развојима и прилагођавањима постојећег институционалног уређења и фокусира се на максимално коришћење постојећег Лисабонског споразума“. Она, између осталог, предлаже да:

- Савет министара буде трансформисан у реалну другу законодавну комору, а да се организује кроз припремна тела слична комисијама Парламента,

- свака Држава чланица понуди барем три кандидата оба пола за улогу „свог“ Комесара,

- Савет треба да у потпуности пређе на гласање квалификованом већином, кад год је то могуће у складу са споразумима, како би се избегло блокирање значајних нацрта закона и убрзао законодавни процес, а да стални Савет министара одбране буде успостављен за потребе координације политика одбране Држава чланица.

Друга резолуција је о „Унапређењу функционисања надоградње потенцијала Лисабонског споразума у Европској унији“ и разматра начине за даљи развој постојећих средстава како би се омогућиле и понудиле разне реформе Лисабонског споразума у области економије, спољне политике, основних права и транспарентности.

Трећа резолуција је о „Буџетском капацитету евро-зоне“ и предлаже ближе повезивање привреда у евро-зони и повећање њихове отпорности на екстерне шокове. Наводи се и оквир стратегије конвергенције која би се финансирала из специфичног буџета евро-зоне, коме би доприносиле Државе чланице и који би био доступан под јасним условима.

На пленарном заседању ЕП усвојена резолуција о Европској клауд иницијативи

Укратко, Резолуција поздравља Европску клауд иницијативу Комисије у оквиру спровођења стратегије ЈДТ. Наглашава се да Иницијатива има фокус на потенцијално осетљивих сектора истраживања и иновација и на државне е-портале. Државне управе се позивају да размотре сигурне, поуздане и безбедне клауд сервисе дефинисанјем јасног законског оквира. Сматра се да би државне управе требало да по дефиницији имају отворен приступ државним јавним подацима. Позива се на даљи напредак у утврђивању степена и темпа објављивања информација у форми отворених података, кроз идентификацију кључних скупова података који ће бити доступни и подстицање поновне употребе отворених података у отвореном облику. Резолуција ће бити достављена Савету и Комисији.

Представници у парламенту позивају на правила одговорности за роботе и вештачку интелигенцију на нивоу ЕУ

Представници у парламенту позивају Комисију да предложи правила за роботику и вештачку интелигенцију, како би се у потпуности искористио њихов економски потенцијал и гарантовао стандардни ниво сигурности и безбедности. Нагласили су да постоје планови за регулаторне стандарде у области робота у неколико земаља и указали да је потребно да ЕУ преузме водећу улогу у дефинисању ових стандарда, како не би била принуђена да се придржава стандарда које су дефинисале треће земље. Представници су указали да је неопходно хитно израдити нацрт законске регулативе којом би се јасно уредила питања одговорности, нарочито за аутомобиле без возача.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења