Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Интернет сервис за подношење захтева
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

9.6.2017.

Десета регионална конференција за катастар и инфраструктуру геопросторних података

Агенција за катастар непокретности је организатор Десете регионалне конференције за катастар и инфраструктуру просторних података на тему: „Улога националних агенција за картографију и катастар, приватног геодетског сектора и универзитета на процес управљања геопросторним подацима“ која се одржава од 8. и 9. јуна 2017. у Музеју македонске борбе у Скопљу.

Циљ ове конференције је размена искустава између земаља региона у области катастра и инфраструктуре просторних података како би дошло до успостављања функционалног катастра који треба да гарантује право својине, развој тржишта непокретности, повећање броја трансакција, да побољша урбанистичко планирање, развој инфраструктуре и животне средине са циљем одрживог развоја на добробит друштва.

На регионалној конференцији учествују катастри Словеније, Хрватске, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе, Србије, Косова*, Албаније, Бугарске и Македоније. У конференцији учествују и коморе приватних геодетских фирми земаља Балканског полуоствра које први пут учествују на овој конференцији и очекује се да се од следеће године њихов број повећа и њихово учешће постане традиционално.

На регионалној конференцији присутни су и представници шведског, холандског и норвешког катастра имајући у виду да већ 10 година континуирано пружају велики допринос развоју катастра на Балкану. Ту су такође представници EuroGeographics, UN-GGIM Europe, Council of European Geodetic Surveyors као и представници факултета Бугарске, Хрватске и Македоније.

Већ десет година траје успешна регионална сарадња међу катастрима која је обезбедила могућност за размену знања и добрих пракси, међусобно повезивање у циљу позитивног развоја катастра и могућности за стварање нових иницијатива за регионалну сарадњу као што је успостављање прекограничне сарадње у области размене података и сервиса националних GNSS система, заједнички наступ земаља региона пред међународним институцијама као изаједнички наступ у регионалним пројектима у области катастра и инфраструктуре просторних података пред донаторским организацијама.

Као резултат заједничке сарадње био је и пројекат INSPIRATION - Инфраструктура просторних података земаља Западног Балкана који је финансирала Европска Унија. Циљ пројекта је промоција и јачање капацитета земаља Западног Балкана у процесу имплементације INSPIRE директиве. Након тога уследио је пројекат IMPULS који је финансирала Шведска агенција за међународни развој и има за циљ да подржи изградњу капацитета националних агенција за катастар и геодезију у успостављању националне инфраструктуре геопросторних података, успостављање техничке интероперабилности између институција у региону, као и развој услуга и сервиса са циљем размене и дељења геопросторних података међу земљама региона.

На почетку ове године покренут је регионални пројекат SPATIAL - Јачање професионалног приступа информацијама о земљишту у региону Западног Балкана који финансира холандско Министарство иностраних послова кроз предприступни програм MATRA. Кроз овај пројекат планирана је помоћ земљама Западног Балкана у процесу хармонизације и унапређења приступа расположивим геопросторним информацијама. Иницијатива кроз директиву за поновну употребу информација из јавног сектора, INSPIRE директиву, развој услуга за глобални мониторинг у домену заштите животне средине, управљање глобалним геопросторним информацијама (UN-GGIM) за Европу, Дигитална агенда за Европу и Агенда 2030 Глобално управљање зељиштем и одрживи развој, Катастар 2034 и перспективе FIG трасирају пут националних агенција за катастар и земљишну администрацију.

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20170609_nk1_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења