Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Контакт
За медије

Актуелни документи

Датотеке за преузимање
Стратегија Републичког геодетског завода...
Предлог мера за олакшице при упису у КН...
Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова...
Одређивање координата детаљних тачака објекта применом Упутства за поступање у одржавању КН и КВ на деловима територије града Београда...
Одговори на постављена питања у оквиру одржане радионице на тему “ Упутства за поступање и одржавање катастра непокретности и катастра водова на деловима територије града Београда“...
Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о националној инфраструктури геопросторних података...
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења