Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Последња измена 3.2.2017

Инструкције

  Допуна инструкције за прикупљање података о непокретностима;
  Инструкција за прикупљање података о непокретностима бр. 951-84/96 од 14.10.1996. године, 951-84/96-1 од 25.01.1997. године и бр. 951-84/96-2 од 06.05.1998. године;
  Инструкција о претходним радовима за израду техничке документације геодетско-техничких радова у поступку израде катастра непокретности бр. 951-83/96 од 16.12.1996.године;
  Инструкција за израду оргинала базе података дигиталног катастарског плана бр. 951-86/96 од 5.11.1996. године;
  Инструкција за одржавање катастра земљишта 01 бр. 95-78/99 од 14.01.2000. године и 01 бр. 95-78/99-1 од 08.11.2004. године;
  Инструкција за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља бр. 951-83/96 од 13.01.1997. године;
  Инструкција за одржавање катастра непокретности 01 бр. 95-76/2000 од 15.12.2000. године и 01 бр. 95-76/00-1 од 08.11.2004 године;
  Инструкција о изради катастра непокретности у катастарским општинама у којима поред катастра земљишта постоји земљишна књига 01 бр. 952-210/99 од 24.03.1999.године;
  Инструкција о изради катастра непокретности у катастарским општинама у којима постоји само катастар земљишта 01 бр. 951-209/99 од 24.03.1999. године;
  Инструкција за катастарско класирање и бонитирање земљишта, број 951-232/2003 од 12.02.2003. године.
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења