Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Merne jedinice u KZ i KN

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

Merne jedinice u KZ i KN

Merne jedinice i razmere geodetskih planova u
katastru zemljišta i katastru nepokretnosti.

METARSKI SISTEM

Jedinice za dužine:

1 metar (m) = 100 centimetara (cm) = 1000 milimetra (mm)

1 kilometar (km) = 1000 m

Jedinice za površine:

1 metar kvadratni (m2)

1 ar (a) = 100 m2

1 hektar (Ha) = 100 ari = 10000 m2

Katastarski planovi se izradjuju u razmerama:

1 : 500 (1 mm na planu = 0,5 m u prirodi)

1 : 1000 (1 mm na planu = 1 m u prirodi)

1 : 2500 (1 mm na planu = 2,5 m u prirodi)

 

HVATSKI SISTEM (i jedinice koje su u upotrebi u nekim krajevima)

Jedinice za dužinu:

1 hvat = 1,896 484 m, (1 m = 0,527 292 hvata)

1 stopa = 0,316 081 m, (1 stopa = 1/6 hvata)

1 palac = 2,63 401 cm, (1 palac = 1/12 stope)

Jedinice za površinu:

1 kvadratni (četvorni) hvat = 3,596 652 m2

(1 m2 = 0,278 036 431 kvadratnih hvati)

1 katastarsko jutro = 1600 kvadratnih hvati = 0,57 54 642 hektara

(1 ha = 2 780, 36431 kvadratnih hvati)

U hvatskom sistemu mera, katastarski planovi se izrađuju u razmerama:

1 : 2880 (1 palac prema 40 hvati)

1 : 1440 (1 palac prema 20 hvati)

1 : 720 (1 palac prema 10 hvati)

U upotrebi su, u nekim krajevima, i sledeće jedinice za površinu:

1 jutro = 5755 m2 = 0,5755 ha

1 lanac = 7192 m2 = 0,7192 ha

1 dulum = 1000 m2 = 10 ari

1 šinik = 1000 m2 = 10 ari

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja