Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Последња измена 20.07.2017

Остали акти

  Директива о процедурама за приправност
  Директива за уписивање забележбе управног спора и забележбе неправоснажности;
  Директива о процедурама за рад дужи од пуног радног времена;
  Књига графичких стандарда;
  Директива о додацима на основну плату;
  Директива о оцењивању државних службеника у Републичком геодетском заводу;
  Директива о коришћењу годишњих одмора;
  Директива о одсуству и мировању радног односа;
  Директива о стручном усавршавању и додатном образовању у РГЗ-у;
  Директива о кадровској евиденцији;
  Директива о радном времену запослених у Републичком геодетском заводу;
  Директива о оцењивању државних службеника у Републичком геодетском заводу;
  Дирeктивa o бeзбeднoсти инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних систeмa Рeпуличкoг гeoдeтскoг зaвoдa;
  Картографски кључ;
  Оперативни приручник Пројекта за катастар непокретности и упис права у Србији 07 бр. 951-43/06, март 2006. године.
  Дигитални топографски кључ 01 бр. 95-53/05 од 26.07.2005. године;
  Пословник о раду Колегијума директора Републичког геодетског завода и Колегијума Републичког геодетског завода, 01 бр. 21-17/2003-1 од 30.06.2005.године;
  Мерила за вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла запослених лица број 360-06/05 од 11.05.2005. године и бр. 360-6/05-1 од 03.06.2005. године;
  Пренос овлашћења 01 бр. 031-20/03 од 08.10.2003. године;
  Програм полагања стручног испита за стицање овлашћења за пројектовање, руковођење радовима и вршење стручног надзора над извођењем геодетских радова бр. 152-52/2002 од 10.02.2003. године;
  Објашњење 06 бр. 021-6/2000 од 31.05.2000. године (вештачење);
  Програм обуке приправника 06. бр. 112-363/99 од 4.05.1999. године;
  Распис о поступку вођења персоналне евиденције запослених у Републичком геодетском заводу 06 бр. 031-9/98 од 15.02.1999. године;
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења