Srpski ćirilica  English Extranet
Naslovna strana | Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Katastar nepokretnosti

Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine, druga stvarna prava na nepokretnostima, određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti kao i realni tereti i ograničenja, a u slučajevima koji su utvrđeni zakonom upisuje se i držalac nepokretnosti.

Upis prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti vrši se:

 • po samom zakonu,

 • na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa,

 • na osnovu isprave o pravnom poslu sačinjene u skladu sa zakonom,

 • na osnovu drugog akta o konstituisanju prava na nepokretnostima u skladu sa zakonom.

Prava na nepokretnostima stiču se, prenose, ograničavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti.

Isprave koje su osnov za upis prava na nepokretnostima sačinjavaju se pred drugim nadležnim organima. Republički geodetski zavod proverava formalnu valjanost tih isprava (pravosnažnost, pečat, sudska overa potpisa, usklađenost sa podacima katastra) i nadležnost u pogledu njihovog donošenja koja je predviđena drugim posebnim zakonima.

Upisi u katastar nepokretnosti isti su kao i upisi u zemljišnu knjigu, i to:

 • uknjižba,

 • predbeležba i

 • zabeležba

Katastar nepokretnosti sadrži podatke o:

 • katastarskim parcelama,

 • zgradama,

 • posebnim delovima zgrada, stanovima i poslovnim prostorijama,

 • načinu korišćenja katastarskih parcela,

 • položaju, obliku i površini katastarskih parcela, zgrada i posebnih delova zgrada,

 • katastarskom prihodu,

 • stvarnim pravima na nepokretnostima,

 • nosiocima prava na nepokretnostima i

 • o teretima i ograničenjima.

Katastar nepokretnosti sastoji se od:

 • radnog originala katastarskog plana,

 • zbirke isprava i

 • katastarskog operata.

Radni original katastarskog plana jeste kopija arhivskog originala katastarskog plana, može biti u analognom ili digitalnom obliku i koristi se u postupku održavanja državnog premera i katastra nepokretnosti.

Zbirka isprava se sastoji od originala ili overenih prepisa isprava koje su sačinjene u skladu sa zakonom i na osnovu kojih je izvršen upis u katastar nepokretnosti.

Glavni delovi katastarskog operata koji se izrađuje isključivo u digitalnom obliku su:

 • listovi nepokretnosti,

 • spisak katastarskih parcela,

 • sumarnik katastarskog prihoda ,

 • zbirni pregled površina i katastarskog prihoda prema načinu korišćenja i katastarskim klasama i

 • azbučni pregleda vlasnika, nosilaca prava korišćenja i držalaca nepokretnosti.

List nepokretnosti predstavlja osnovni svojinski dokumenat o nepokretnostima, pravima na nepokretnostima i teretima, odnosno ograničenjima i sadrži podatke o:

 • zemljištu ( A list),

 • nosiocu prava na zemljištu ( B list),

 • zgradi i nosiocu prava na zgradi (V1 list),

 • stanu i poslovnom prostoru, kao posebnom delu zgrade i nosiocima prava na njima (V2 list) i

 • o teretima i ograničenjima (G list).

Gore

Štampa strane
Republički geodetski zavod 2000-2017