Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Geodetske organizacije

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

Geodetske organizacije po starom zakonu


Odredbama člana 195. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10) (u daljem tekstu: Zakon) propisana je dužnost geodetske organizacije da u roku od tri godine (odnosno do 11.09.2012. godine) uskladi svoje poslovanje sa uslovima propisanim Zakonom, a u protivnom Zavod će joj poništiti rešenje o ispunjenosti uslova za rad i brisaće je iz evidencije geodetskih organizacija.

Shodno tome, sve geodetske organizacije registrovane po starom zakonu, koje nisu podnele Zavodu zahtev za izdavanje licence za rad shodno Zakonu, brišu se iz evidencije geodetskih organizacija.

Geodetske organizacije, kojima je shodno Zakonu izdata licenca za rad, vode se u Registru licenci (http://www.rgz.gov.rs/reg-go-public/).

Štampa strane Slanje web strane

Gore

Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja