ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Упутство

Право на подношење захтева за издавање података из Регистра цена непокретности имају проценитељи, судски вештаци, банке, агенције за промет некретнина и др. Физичка лица имају право на ову услугу уз доказ о правном интересу.

Сва правна лица која први пут користе услугу издавања података, уз попуњен захтев потребно је да доставе и лиценцу за вршење процене вредности непокретности, решење о именовању за судског вештака, уверење да су чланови удружења проценитеља и сл.

Поступак добијања података:

Након слања формулара, одговор у вези рокова реализације захтева и спецификације накнаде за издавање података стиже на е-адресу подносиоца истог, најкасније следећег дана. А након уплате се прослеђују и подаци извештаји на адресу или е-адресу.

Да бисте попунили формулар за издавање података из Регистра цена непокретности потребно је да унесете следеће податке о:

  • подносиоцу захтева
  • сврси подношења захтева
  • врсти непокретности
  • временском периоду
  • подручју за које се захтевају подаци
Формулар
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЗАХТЕВА

Врста непокретности:

(можете обележети више подврста непокретности једним захтевом)

Временски период:
ПРАВНИ ОСНОВ
CAPTCHA Image