ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
Контролне листе над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација

Прописи у поступку издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима 

Контролна листа КП01

Прописи и обрасци
Прописи у поступку издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима
 
Мишљења

Мишљења у вези поступка издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима

 

 

План
План рада Инспекције за надзор над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација