РЕГИСТАР ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавном увиду у Регистар цена непокретности приступа се ОВДЕ.

еЗахтев за издавање података из регистра цена непокретности можете поднети ОВДЕ.

Он-лине издавање података из Регистра цена непокретности професионалним корисницима, кликните ОВДЕ.

Основне информације о Регистру цена непокретности

Новембра 2012. године, Републички геодетски завод ставио је у функцију Регистар цена непокретности чија је улога прикупљање података са тржишта непокретности на делу територије. Од  јануара 2014. године изграђена је организациона структура за прикупљање података за целу територију Републике Србије. Имплементација оваквог система пружа основу за добијање праве слике о тржишту непокретности и његовим кретањима. Велики значај се огледа у томе што пре тога није постојала званична и доступна евиденција о тржишту непокретности.

Јавна објава података из Регистра цена непокретности за целу територију Републике Србије, доступна од новембра 2014. године, обезбеђује потпуну транспарентност тржишта кроз информисање јавности о ценама прометованих непокретности и доступна је свим грађанима.

База података Регистра цена непокретности садржи податке из уговора о промету и уговора о закупу непокретности. Доставу уговора обављају органи надлежни за оверу уговора  - јавни бележници и основни судови.  

Списак свих е-адреса које служе искључиво у сврху пријема уговора од јавних бележника, у зависности од општине у којима су остварени промети, налазе се у докуметну  „е-адресе за доставу дигиталних документа“

Подаци на јавном увиду у Регистар цена непокретности

Подаци о појединачним купопродајама непокретности из Регистра цена непокретности објављују се на интернет страници Републичког геодетског завода, и то:

 1. врста и подврста непокретности у промету;
 2. прометована површина непокретности (површина помножена уделом);
 3. датум промета;
 4. валута цене;
 5. износ цене.

Појединачне купопродаје из Регистра означавају се маркером (тачком) на графичкој подлози, према приближној локацији непокретности у оквиру катастарске општине.

Подаци на јавном увиду су информативног карактера чија је главна сврха постизање транспарентности тржишта кроз информисање јавности и није намењена за професионално закључивање о тржишту непоретности.

Карактеристике јавног увида у Регистар цена непокретности:

 • Приказане су купопродаје непокретности (купопродаја, куповина од инвеститора, продаја између рођака, продаја на јавној аукцији);
 • Ажурност података је назначена на страници;
 • Приказана је приближна локација – ограничен зоом, величина тачке, коментар у опису непокретности „приближна локација“ подразумева локацију улице;
 • По одабиру врсте непокретности приказују се продаје у којима је бар једна прометована непокретност одабране врсте;
 • Приказани промети мењају се у зависности од одабраног временског интервала;
 • Постоји ограничење у приказу – максимално се приказује 250 прометованих непокретности насумично изабраних из задатог временског опсега;
 • Уколико је једним уговором прометовано више непокретности различитих врста, поред изабране врсте непокретности, приказују се и остале непокретности из тог промета, невезано за врсту непокретности;
 • Ако продаја има опис „Више непокретности у промету“ могуће је да у оваквом промету постоје непокретности које неће бити приказане на јавном увиду;

Нису приказане купопродаје између правних лица јер се не ограничавају искључиво на промет непокретности, као ни промети код којих није могуће аутоматско одређивање локације.