23.09.2019.

Финални План Управљања Животном Средином- Изградња новог Архивског Депоа

Environmental Management План Земун - Construction of new Archive Depot Building
 
„Ажурирани Финални План управљања животном средином – Изградња новог Архивског Депоа, Земун“, децембар 2018 године и „Updated Final Environmental Management Plan - Construction of new Archive Depot Building, Zemun“, December 2018

 

„Финални План управљања животном средином – Изградња новог Архивског Депоа, Земун са Извештајем о Јавним Консултацијама”, март 2017 године и „Final Environmental Management Plan - Construction of new Archive Depot Building, Zemun with Report on Public Consultation“, March 2017.
„План управљања животном средином – Изградња новог Архивског Депоа, Земун“ август 2016 године, и „Environmental Management Plan - Construction of new Archive Depot Building, Zemun“, August 2016.