11.10.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 15.10. до 19.10.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 15.10. до 19.10.2018. године, планирано је следеће:

16.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 6) администратора ГНСС ефемерида;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 7) за реализацију пројеката имплементације координатних система;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 8) за пројектовање и реализацију имплементације координатних система;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 9) за подршку и реализацију имплементације координатних система;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 10) за подршку организацији и реализацији пројеката геодетских радова;

 

18.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 11) за аналиотичку и теренску реализацију пројеката геодетских радова;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 84) за имовинско-правне послове;

- Провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих спсособности и вештине руковођења – путем стандардизованих тестова за поједина руководећа радна места према посебном плану (реализује се у СУК-у);

 

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522 Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем е-маил адресе коју су доставили приликом конкурисања.

 

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.