28.11.2018.

Обавештење о начину поступања запослених Републичког геодетског завода са лицима запосленим у државним органима и организацијама

У прилогу је обавештење о начину поступања запослених из Републичког геодетског завода са лицима запосленим у државним органима и организацијама, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, јавним предузећима као и имаоцима јавних овлашћења (јавни бележници и јавни извршитељи).