30.11.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 03.12. до 14.12.2018.

Обавештавамо учеснике јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У периоду од 03.12. до 14.12.2018. године, планирано је следеће:

05.-07.12.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 48) за послове писарнице;

13.-14.12.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 47) руководиоца Групе за опште и послове писарнице.


Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса
Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522


Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.


У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.