17.12.2018.

Нови извештај о раду јавних бележника у поступку примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
ИЗВЕШТАЈ

/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_01.jpg

 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_02.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_03.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_04.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_05.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_06.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_07.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_08.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_09.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_10.jpg
 
/content/Vesti/2018/децембар/01 JB Izvestaj_Page_11.jpg