15.11.2018.

Извештај о раду јавних бележника за октобар 2018.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/Vesti/2018/novembar/stat JB-oktobar-1.jpg

 

/content/Vesti/2018/novembar/stat JB-oktobar-2.jpg

 

Извештај за октобар 2018.

 

Број достављених исправа: 23 998

Просечан број по јавном бележнику: 130

 

/content/Vesti/2018/novembar/јб октобар1.png

 

/content/Vesti/2018/novembar/јб октобар2.jpg

 

Број обустава: 1 026

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 4,00%

 

/content/Vesti/2018/novembar/јб октобар3.jpg

 

/content/Vesti/2018/novembar/јб октобар4.jpg