10.09.2018.

Извештај о раду јавних бележника за август 2018.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/Vesti/2018/септембар/stat JB-avgust 0.jpg.png

 

/content/Vesti/2018/септембар/stat JB-avgust 2.jpg

 

Извештај за август 2018.

 

Број достављених исправа: 20 983

Просечан број по јавном бележнику: 123

 

/content/Vesti/2018/септембар/јб август 1.jpg

 

/content/Vesti/2018/септембар/јб август 2.jpg

 

Број обустава: 1 105              

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 4,88 %

 

/content/Vesti/2018/септембар/Јб август 3.jpg

 

/content/Vesti/2018/септембар/Јб август 4.jpg