06.08.2018.

Извештај о раду јавних бележника за јул 2018.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/Vesti/2018/avgust/stat JB-jul 1.jpg

 

/content/Vesti/2018/avgust/stat JB-jul 2.jpg

 

Извештај за јул 2018.

 

Број достављених исправа: 20 325               

Просечан број по јавном бележнику: 120

 

/content/Vesti/2018/avgust/Јб јул 1.jpg

 

/content/Vesti/2018/avgust/Јб јул 2.jpg

 

Број обустава: 1 922             

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 8,32%

 

/content/Vesti/2018/avgust/Јб јул 3.jpg

 

/content/Vesti/2018/avgust/Јб јул 4.jpg