15.03.2019.

Извештај о раду јавних бележника за фебруар 2019.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/Tabela 1-1503.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/Grafik 1-1503.jpg

 

Извештај за фебруар 2019.

 

Број достављених исправа: 18 858

Просечан број по јавном бележнику: 100

 

/content/pages/onama/статистика/Grafik 2-1503.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/Grafik 3-1503.jpg

 

Број обустава: 588

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,68%

 

/content/pages/onama/статистика/Grafik 4-1503.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/Grafik 5-1503И.jpg