08.04.2019.

Упућен позив синдикатима да предложе организацију минимума процеса рада

Руководство РГЗ-а упутило је позив свим синдикатима Републичког геодетског завода, укључујући и оне који нису били у штрајку, да доставе предлоге на који начин би требало организовати минимум процеса рада.

Влада Републике Србије 5. априла 2019. усвојила је Уредбу о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу.

Уредбом је прописано да директор РГЗ одреди начин обезбеђења минимума процеса рада, као и послове и број извршилаца који су дужни да раде за време штрајка, а по овлашћењу директора, помоћник директора Сектора за стратешки развој, упутио је позив сидикатима да доставе своје предлоге.