10.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА - Питања за припрему кандидата

Обавештавамо све учеснике јавног кокурса за попуњавањае извршилачких радних места који је објављен 27.12.2018. године на сајту РГЗ, Службе за управљење кадровима, Националне службе за запошљавање и листу Послови, да ће се теститање кандидата реализовати у периоду од средине маја до краја јуна 2019. године.

Сви кадидати биће благовремено обавештени о времену  и месту почетка тестирања, на начин како је то наведено у тексту јавног кокурса, као и на сајту Републичког геодетског завода.

У прилогу овог обавештења су питања за припрему кандидата која ће бити предмет теста. Републички геодетски завод задржава право измене и преформулације питања у складу са назначеним стручним оспособљеностима, знањима и вештинама који су предвиђени јавним конкурсом да ће се тестирати у изборном поступку.

За радно место под бројем 1
За радно место под бројем 2
За радно место под бројем 3
За радно место под бројем 4
За радно место под бројем 5
За радно место под бројем 6
За радно место под бројем 7
За радно место под бројем 8
За радно место под бројем 9
За радно место под бројем 10
За радно место под бројем 11
За радно место под бројем 12
За радно место под бројем 13
За радно место под бројем 14
За радно место под бројем 15
За радно место под бројем 16
За радно место под бројем 17
За радно место под бројем 18
За радно место под бројем 19
За радно место под бројем 20
За радно место под бројем 21
За радно место под бројем 22
За радно место под бројем 23
За радно место под бројем 24
За радно место под бројем 25
За радно место под бројем 26
За радно место под бројем 27
За радно место под бројем 28
За радно место под бројем 29
За радно место под бројем 30
За радно место под бројем 31
За радно место под бројем 32
За радно место под бројем 33
За радно место под бројем 34