15.04.2019.

Извештај о раду јавних бележника за март 2019.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/mart2019/Tabela 1.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/mart2019/Grafik 1.jpg

 

Извештај за март 2019.

 

Број достављених исправа: 21 245

Просечан број по јавном бележнику: 108

 

/content/pages/onama/статистика/mart2019/Grafik 2.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/mart2019/Grafik 3.jpg

 

Број обустава: 476

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,03%

 

/content/pages/onama/статистика/mart2019/Grafik 4.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/mart2019/Grafik 5.jpg