03.07.2019.

Републички геодетски завод и Унија послодаваца Србије потписали Меморандум о сарадњи

Меморандумом који су 03.06.2019. године, у седишту Републичког геодетског завода, потписали директор РГЗ-а мр Борко Драшковић и председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић ће бити утврђене основе за међусобну сарадњу.

У оквиру својих надлежности две институције међусобно ће сарађивати на остварењу следећих циљева: 

-    унапређења амбијента за развој тржишне привреде и економије у Републици Србији;

-    унапређења инвестиционе климе у Републици Србији; 

-    подстицања конкурентности националне привреде;

-    заступања и остваривања заједничких интереса и циљева обе организације ради одрживог друштвеног и економског развоја Републике Србије.  

   /content/Vesti/2019/07-Jul/Sporazum 2.png

Потписнице Меморандума настојаће да своје циљеве остваре на следећи начин:

-    Узајамном разменом информација, искустава и сарадњом у циљу делотворности, ажурности у поступању, ефикасности и транспарентности поступака пред РГЗ-ом од значаја за привреднике-послодавце, као и све грађане Републике Србије; 

-    Заједничким радом на пројектима од значаја за унапређење привредног амбијента и побољшања инвестиционе климе; 

-    Промовисањем Републике Србије као подручја погодног за инвестирање;

-    Заједничким радом на подстицању конкурентности националне привреде; 

-    Пружањем подршке привреди у испуњавању обавеза које произилазе из процеса приступања Европској унији  и хармонизовања домаћег законодавства са прописима Европске уније;

-    Подстицањем дигитализације и иновација базираних на савремним, научно-технолошким знањима и достигнућима у поступцима пред РГЗ-ом;

-    Организовањем заједничких активности, као што су конференције, саветовање и стручни програми у циљу подстицања транспарентности и ефикасности поступака пред РГЗ-ом, промовисањем дигитализације, савременог приступа пословном и технолошком развоју националне привреде; 

-    Успостављањем континуираног дијалога и међусобном разменом информација од значаја за привреду Републике Србије.

   /content/Vesti/2019/07-Jul/Sporazum 1.png