29.10.2019.

Отворен поступак јавне набавке добра

Отворен поступак јавне набавке добра - Набавка најновије верзије андроид и web базиране апликације за теренски приказ инсталација и инфраструктуре (ЈН 8/2019)