19.03.2020.

Банке дигитално повезане са катастром

Републички геодетски завод обезбедио је нове функционалности за еШалтер које ће банкама омогућити подношење захтева дигиталним путем - Корисничко упутство за еШалтер за банке

Путем еШалтера банке ће моћи да поднесу дигитални захтев било којој служби катастра у Србији.

За укључење у дигиталну комуникацију потребно да банке на адресу esalter@rgz.gov.rs доставите званичан захтев електронски потписан од стране овлашћеног лица банке.

За укључење у дигиталну комуникацију Завод је обезбедио максимално 10 корисничких налога за сваку банку, сходно томе у захтеву је потребно навести е-mail адресе на којима ће бити достављени параметри за приступ, односно е-mail адресе које ће се користити за логовање на наведени систем.

 

Корисник еШалтера

e-mail адреса

 

Назив банке_ 1

 

 

Назив банке_ 2

 

 

Назив банке_ 3

 

 

Назив банке_ 4

 

 

Назив банке_ 5

 

 

Након доставе тражених података биће Вам достављен уговор о приступању и коришћењу система еШалтер.

Сва питања у вези наведеног сервиса можете поставити на адресу esalter@rgz.gov.rs.

Датотеке за преузимање