Служба за катастар непокретности Димитровград

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Балканска 2

Место: 18320 Димитровград

Телефон: (010) 360-814

Факс: -

Е-пошта: skn.dimitrovgrad@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Александра Николов

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар