Слузба за катастар непокретности Бачки Петровац

 

Радно време: 07.00-15.30

Адреса: Коларова 6

Место: 21470 Бачки Петровац

Телефон: (021) 780-139

Факс: (021) 782-948

Е-пошта: skn.bpetrovac@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Јан Трпка

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар